Taşkale

İnsanlar, hangi coğrafyadan ya da hangi milletten olursa olsun, en eski çağlardan beri hayatta kalmak, inançlarını korumak ve kültürlerini gelecek nesillere aktarmak için çaba harcamışlar. Bu çaba, yaşadıkları yerlerdeki olanaklara göre şekillenmiş. Ülkemizde akıl ve el becerelerini doğanın sunduklarıyla birleştiren insanların oluşturduğu olağanüstü bir yapı var. İşte Taşkale.