Önüm Arkam Sobe..

Mızıkçı Karagöz. Arkadaşlarıyla saklambaç oynayan Karagöz mızıkçılık yapıyor, ebe olmak istemiyor.