Lületaşı - Eskişehir

Türkiye’mizde asırlardır kuşaktan kuşağa aktarılan ve günümüze dek ulaşan birçok geleneksel el sanatı var. Bu sanatların her biri de malzemelerin hazırlanış aşamasından el sanatının icrasına kadar oldukça ustalık isteyen işlemler ve tecrübe gerektiriyor. Ülkemize özgü bu el sanatlarından biri de lületaşı işlemeciliği.