Küre Dağları Millî Parkı

“Ender bulunan bitki ve hayvanlar, ilginç doğal oluşumlar gibi değerleri barındıran, gelecek kuşaklara aktarılabilmesi için yasalarla koruma altına alınmış doğal alanlara millî parklar diyoruz. Doğayla iç içe olmak, dinlenmek ve spor yapmak için çok elverişli olan bu parklardan biri de Küre Dağları Millî Parkı.”