İslam Bilim Ve Teknoloji Tarihi Müzesi

Ülkemizin birçok şehrinde geçmiş kültürlerden bize miras kalan değerli eserleri, o yöreye özgü yaşam şekillerini gözlemleyebileceğimiz çeşitli müzeler bulunuyor. İstanbul’daki bir müzeyse diğerlerinden çok daha farklı. İslam dünyasındaki bilimsel keşifleri ve âlimleri bize tanıtan bu müzenin adı İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi.