Hoşap Kalesi

Ülkemiz, tarihi ve kültürel miraslar açısından oldukça zengin bir coğrafya üzerinde kurulu. Günümüzde eski çağlarda Anadolu’da yaşamış uygarlıkların izlerini, bazı yapılarda hala görebilmek mümkün. Zamanında ülke ve sınır savunmasının en önemli unsurlarından olan kalelere de Türkiye’nin hemen hemen her şehrinde rastlanmakta. Gel, bu görkemli yapılardan biri olan Hoşap Kalesi’ni birlikte ziyaret edelim.