Hasankeyf

Yurdumuzun birçok yerinde geçmişte ülkemizde yaşamış olan uygarlıkların izlerini görmek mümkün. Bu sebeple Anadolu, ‘Uygarlıklar Beşiği’ olarak da adlandırılıyor. Ancak Türkiyemizin bağrında öyle cevherler yatıyor ki belki nesiller ilerledikçe kıymeti günümüzden daha fazla ortaya çıkacak. Bu cevherlerden biri de tarihi yerleşim yeri Hasankeyf.