Geleneksel Türk Sanatı Minyatür

İnsanlık var olduğundan beri el sanatları da yaşam koşullarına göre şekillenmiş; önceleri insanların temel ihtiyaçlarını karşılarken, daha sonra gelenekselleşerek, ait olduğu kültürlerde yer etmiştir. Ülkemizde usta-çırak ilişkisine dayalı ve asırlardır devam eden geleneksel el sanatlarının en önemlilerinden biri de minyatür.