Çatalhöyük

İnsanlığın gelişimindeki en önemli aşamalardan biri, yerleşik toplumsal hayata geçiştir. Eski çağlarda insanlar, günümüzdeki gibi şehirlerde yaşamıyorlardı. Küçük gruplar halinde belli bir toprak parçasına bağlı kalmadan, avcılık ve toplayıcılıkla yaşamlarını sürdürüyorlardı. İnsanoğlu yiyeceğini yetiştirmeye başladığında, yerleşik hayata geçmiş oldu. Çatalhöyük, dünyada ilk yerleşik toplumsal hayatın görüldüğü yerlerden birisidir.