Bilmece Bildirmece

Karagöz bilmece öğreniyor. Bilmecelere cevap veremeyen Karagöz, arkadaşlarının yardımıyla hepsini öğreniyor.