Beyazıt Kulesi

Çağlar boyu insanlar yangın, sel, deprem gibi felaketler için değişik önlemler almışlar ve bu felaketleri duyurmak için çeşitli yöntemler geliştirmişler. Bu yöntemlerden bir tanesi de yangınları hızla tespit edip, haber verebilmek için kurulan yangın kuleleri. Bu yangın kulelerinin en ünlülerinden birisi de Beyazıt Yangın Kulesi!