Bergama

Gel beraber milattan önceye uzanan bir yolculuğa çıkalım ve Helenistik dönemin en önemli merkezlerinden birine gidelim. İlkçağda görkemli abidelere ev sahipliği yapan bu yer, aynı zamanda dönemin kültür merkezi ve dünyanın yedi harikasından birinin de gerçek ev sahibi! Şimdi İzmir’in kuzeyine gidiyor ve Antik metinlerde Pergamon diye anılan Bergama’yı ziyaret ediyoruz.