Aizanoi Antik Kenti

Anadolu toprakları çağlar boyunca çok sayıda uygarlığa ev sahipliği yapmış.  Türkiye’nin her bölgesinde geçmiş uygarlıkların kurduğu antik kentlere ve anıtsal yapılara rastlamak mümkün. Yüzlerce yıl önce şehir yaşamının olduğu bu yerlerden biri de Aizanoi Antik Kenti.